closeTerug naar inventaris

Transcriptie

26

Van Malacca de dato 5:e xber: 1707.

bevolen te hebben, na onse eerbiedige groete verblij„

ven uE hoog Ed=s gantsch onderdanig, trouwschuldi„

ge en dienstvaerdige dienaren getek:t pieter

Roselaer, a: valkenier, a: v: kervel Corn=s

hasselaer, J=n W=m decker, W=m de Lelij

in margine Malacca int Casteel 5 xber:

1707.

Register van sodani„

ge geschriften als er op hee„

den den 26=e 9ber: anno 1707: p=r de

chialoep en in handen vanden cht„

nees tCaupanko geconstqueerd en

overgesonden werden door den Ed: h:r

pieter roselaer en den malaxen

raad aen sijn Ed=t den hoog Ed=len

h:r Joan van hoorn gouv:r generael

en d’ Ed=e heeren raden van n=s

jndia tot batavia

N:o 1 een originele missive en aen als in den hooffde van

huijdigen datum

2 copia d=o D=o als voorsz: de dato 10 octob:r deses jaers

3 D=s relaas van den ben jaans nachoda bommeldas