closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 29:e Septb:r A:o 1707.

seggen te zijn, eerstelijk het menigvuldige aanbrengen

van onsuijvere en vogten nagelen, die als tot ontfangst

onbequaam zijnde van tijd tot tijd genootsaakt waaren

af te wijsen, en tot beter suijvering en droginge te rug

te senden, waar meede ongemeen veel tijd verliep; ten

anderen het buijige en onstuijmige wester zaijsoen.

waar door die van Nusselaut mits de sterke aanbar„

„ning op hunne stranden ruijm 17. agter een volgende

etmaalen zijn verhindert geworden haar Nagelen aan de

fortresse Duursteede over te brengen, als meer andere

onvermijdelijke verhinderingen, die om niet te lang te

vallen, onder uEde gunstig welneemen sullen overstap„

„pen, in hoope van met het vertoonde omtrent dit subject

UEd:e voldaan te hebben; sulx tot het vervolg van onse

Commissie voort tredende, soo segge wijders, dat na ’t schip

T Casteel Batavia na veel sukkelens van de fortresse

Duursteede geankert, en tot het inneemen der Nagelen in

gereetheijd gebragt was, wij conform, uEd:e ordre voorgem:

specerijen, sub dato 13:e 14:e en 15:e Maij na behooren en

een overstander scheeps overheden in geciteerde bodem heb„

„ben afgescheept ter quantiteijt van lb: 230725 suijver

Hollands gewigt na aftrekking van den tarra der sakken

als ½ per C=to uijtslag, gelijk het daar van gepasseerde

Cognoissement meede aanwijst, welke uijtlevering

vergeleken

11