closeTerug naar inventaris

Transcriptie

35

Van Ambamn onder dato 29: epb: 1737

Leijden hernaamd is zijnde als nog in weesen.

Opcheijd is a:o 1665 een redout gelegt zijnde een drie

hoek en geen naam hebbende, waaromme altijd de

redout sonders naam beschreeven is, en is na volgens

de ordre van haar H:o Ed:s A:o 1697 afgebrooken

Op Negorij Lima heeft meede een redout gestaan

genaamt Haarbem, ende gestigt a:o 1655. maar tijde, er

op ordre als even afgebrooken

L„ Sonimoa.

A:o 1626. is aldaar een: kleijn redoutie gelegt, dog a:o:

1654. vergroot, invoegen de gem:e redout tot een punt

van deese nieuwe fortresse geworden is, en als doen

gen:d Hollandia; zijnde a:o 1669 met een water

gragt voorsien, maar zeedert door Ouderdom ko„

„mrende te vervallen, is a:o 1693 afgebrooken en in plaatse

van dien

De fortresse duursteede op de Clip Saparoua gebout.

Op soorto is a:o 1655 een steene redout gelegt gen:t Delft,

maar is meede op Ordre a:o 1697 van Batavia gedemolieert.

Op