closeTerug naar inventaris

Transcriptie

36/:

Amboina onder dato 29:e Septb:r 1707.

an:

Op Hatuana een redout Velsen gen:d a:o 1655. gestigt,

maar a:o 1671. door swaare Aardbeving ingestort.—

On Nussalant

A:o 1654: een redout gestigt Beverwijk gen:d, en is

als nog in weesen. -

D„ Haroeko. E

Op Oma is a:o 1626. een redout gebout, dewelke

gestaan heeft, tot a:o 1656. wanneer deselve afge„

„brooken, ende verlaaten is, en in plaatse van dien

dat selve jaar bij de Negorij Harolko een ander

grooter redout opgeregt Zeelandia gen:d en is als

nog in weesen.

Op Hatuaka bijde rivier waijlapia is a:o 1655.

meede een steene redout gestigt Hoorn gen:d die

volgens de ordre van a:o 1697: meede gedemolieert is.

2

Paricque

Op Laricque heeft a:o 1627 een pallizaad fort, niet

aandde borstweeringen gestaan, maar is A:o in de

vijftig daar een isteene redout opgeregt Rotterdam

gen:d zijnde althans nog in weesen

Op