closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1707.

37

Van Amboina onder dato 29.e Septb„r A:o 1707.

Op een der drie gebroeders heeft gelegen. een driee kante

steene redout, die gestigt was A:o 1638; maar deese a:o 1678.

gesprongen zijnde, is als doen wederom een anderen

op nieuws opgebout, dewelke vlissingen gen:t geweest,

en volgens ordre van a:o 1697. gedemolieert is.

3

D: Bouro.

Jn de bogt van Caijelij is A:o 1657, een houte fortresse ge„

bout, Mandarsaha gen:d dog naderhand of a:o 1664.

daar een steene redont gestigt, die Eerst Cos en daar

na Oostburg geheeten heeft, dog a:o 1688 bij occasie

van de Hongij togt gesprongen is, zijnde zeedert

aldaar maar geweest een pagger diffensie gen:t

Amblaeuw.

A:o 1643 op de strand Massavooij een steene re„

„dout gestigt, die a:o 1651. door rebellen afgeloopen

zijnde, is a:o 1656. daar weeder een houte vestinge.

gelegt dog na 2. Jaaren wederom ingetrokken

Panipa.

A:o 1647. is hier meede een steene redout gestigt, die

a:o 1651. door de Jnlanders afgeloopen is, waar na

daar weder eerst een houte Wambes gelegt, en

vervolgens