closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1 1: Copia Rapport rakende het uijtroeijen van specerij

bomen apkileijn Cieram

x drie Copia demonstratien van’t tekort komende

op de ladingen van de chaloup denagelborm

midsgrs: de scheepen deefland en Castoren

Pollux

13 6: Eedigde vrklaringen door de overhieden vaneven

gem: vodems concernerende haare trouwe

behande leng omtrent de aangebragte

te ckragen der vaatwerken

14 twee secretariale verklaring van den werffbaas abraham

gilbarsz: rakende de ordentelijke Huagje van voors

bodem

15: aanwijsing hoeveel kannen wijn Iaarlijx tot randsoenen als

andersinds alhier verstrekt werden midsgrs:

hoeveel tot het verstrecken derselver desen Jare te

wijnig aengebragt is:

16 tweevereurollen der verkogts kieren sab 215 Januanij

en 5:' april Hol:

17: rendement van voorschreven bieren

18 Copia relaes van ’t voorgevallene op de Jongs te hougij togt

19 Secretariale verklaring van denorangkaij van kelang

de dato 19:' maart Jol: vervattende dehredenen

waarom hijde moordenaers van sordaan

Jansz: nog niet heeftapge bragt

20: memorie van ’t te kort komende bij den generalen

opneen sub ult:o aug:o 1728

21: rapport vangecommitt:s rakende de in tlevering

van clappus elijperden burger abrahanijde

Raij en onselhaloup de nagelboom uijt ternaten

alhier aengebragt

22 verklaring van gecommitt:s sprekende van 3375 lb: rijst

bij het schoon maken vaneeen der pakh:

ten Eenemaelstafsig en bedorven is bevonden geworden

23 twee verklaringen van gecommitt:s rakende 13 p:s roode bethe„

„les en 37 p: grovephotassen die bij de winkelier

door de schietworm beschadigt zijn bevonden

24: demonstartje der lasten enwinsten inhet Jongst

gepasseerde boekjaer

25: Copia missive van’t Subaltern hoofvan Hila

de dato 3 deser vertoonende dewinster van’t

Coehoese en Hennetellose Zagoebosch ’t zed:t

ult:o aug: tot ult:o april Jol:

N„o 2k: