closeTerug naar inventaris

Transcriptie

D: ankrost reecq: van de fluijt Delfland

Enaam rolle der per desen bodem vertreckende persoonen

F duplicaat notitie der op wissel geteldepenn:

provisionelen Eijsch voor't aen staende

_:o

Jaar benev:s de chatalogus dermedicamenten

zijnde deinstructien en Cours beschrijving

aan de scheeps overhieden terhand gesteld

mboina victoria den 20:e Maij 1729

(/was Getekend) C: G Chraus