closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 10:' Junij A„o 1729

tegens hebben wij op den 18 8ber: in onsen

rade goedgevenden dertien stux roode bethilles

en steven, en dertig :s groove Photassen

die volgens everisgaande en ter resolutie

van Laatst gem: datum g’inbereerde verkla„

ringen onder den winkelier Harman Cristiaan

Dore bernstende en door de Schietworin

eenigsints doorbeten; dog na nadere

jnspecte monsevergadering niet ten

Eenemaal tot eenig gebruik onbequaem bevonden

besluit om 13 stx: aede

waren telaten verstrecken namendl:

bethilles tot vlaggedoek

en 30 gropephotassen aen ge

de Eerst gem„t Lijwaten tot vlagge doek

Camdenmard:s vetaten versliet

kien

ende laatste tot kleedinge voor de Gecon„

„denneerdens: Intusschen sullen wij

niet ingebreken blijven ingevolgee

gerespecteerde ordres van uw ho: Edelh:s

vervat bij derselver: Iongs te mis

Eestotsande beschaerge

sive de beschadigde Lijwaten en andere

Lijwaten vroegtijds aende

man tehelpen;

manufacturen vroegtijds aande man te helpen

om daerdoor de EComp: voor eel tegroten

schade te bevrijden;

Den negotje boeken, deses Gouvernements

van de Jaren 17 3/38 nadat deselve instaat gebragt

waren van tekonnen gesloten worden hebben

verthoning der lastn en

wij den 19 Januarij in onse vergadering na gesien

winsten van’t Jaer

1721

en bevonden dat