closeTerug naar inventaris

Transcriptie

p

Van amboina Den 11:' Iunij Anno 1729

7

De Generale Last en van Ao 1728 bedragen

ƒ266183:2:8:

..

en Dievan Ao 1737 belopen hebben

„272555:17:8

Zodat De Gesamentlijke last en desen Jareminder zijn

6372:14:8

ver

Voorts dat dewinst en inkomsten Ao 128

monteren

ƒ62814.156

en van 't boebeJaer bevoorens geweest syn . . .

527098:—

overzulx dit Iaar meerder

10105:

718

Dat also dit Gouvernement A:o 173/8 voren is geraakt . . :

16478:

2:

En so sal uw H: Edelh:s unt de onderstaende

tafe 'te nader tevooren komen doorweeke

reekeningen de mindere Lastenen meerdere

wins tenontstaen synnamen

tlijk;.

Dit Jaar Ao pass:o marder minder

Costgelden en randsoenen

ƒ56081:6: —ƒ9402:9:— ƒ . . . . ƒ 2601: 3:—

ordinaris ongeld en

„33027: 7:— 34071:16:—„ . . . . 1044: 8:8

Extraord:s ongelden

5019.—.-„13658: 7:——„ . . . .„ 8639:7:—

Land Zoldijen

„12888:108„12563918:— 3:247:12:8„

Soldijen Der Mardijkers

306:17: 8

12422:—:—„ 12728:17:8 . . . .

Reecq: van Timmeragie

4217: 108 „3026:5:8 1191:5–„.

fortificatie Reeck:

3579:13:8„3869: 5.— . . .

289:11: 8

T Hospitael

„2461: 18„ 1825: 6: 8—„ 636:11:8„

Condemnatie Reecq:

2374 19 3937:16:—„

1562:17:

1

oncosten van Slaven

119:10:8„ 195: 15

26: 4.—

..

Chaloupen En Vaartuijgen

13109:18—„9298:5

3811:13—„

intrest Reecq:

3307 10—„ 3307.10

—„

onkosten van Schepen

638: 6:—„ 1503:3

.

864:17:

scheeps Zoedijen

180:13—„ 105:3:8:—„ 75:9:8„