closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboinaden

11 Junij 1724

minder

meerder

dit Jacar

Addeert

ƒ153356:—

ƒ8962:11:8:

substraheerd

896211:8

zulx dit Jaar minder Lasten

ƒ 6372:14 8

1323: 9: 8:

8 ƒ33108

34032:4

15.

Winsten

6372:14: 8:

voegd hier bij deminder lasten

addeerd

ƒ 7696: 4:

inkomsten

13

ƒ19600

„8781:18:

18:

128382:

inverge„

zulx blykt dat dese provincie desen Jaare

lijking van anno pass:o tevooren geraakt is

ƒ164782:

dog de ware oorspronk

deser vermintdering

en vermeerdering heeft den E: opperCoopman

op voorm:t 19:' Ianuarij jnradebijeen schriftelijcke

gedenen der vermeerdende

'tsamentrecking en specificatje

envermintl: Lastposen

den lasten enwinsten desen almede in

Copia verbellende involgender maniere aenge

„thoond, teweten

Costgelden en Rant Toenen

vermindert met ƒ2601:3:— hier uijt zyn

oirspronk hebbende dat er inde maanden

September en 8ber: een quantiteijt

van 2204 k: aracq 'tvoorgaende Jaer

vande pagter geleend sonder geld somme

sijn