closeTerug naar inventaris

Transcriptie

969

Van Amboina Den 11:' Junij anno 1739.

syn affgesz: midsgaders dat de prijs van rijst

dit Jaar minder is Geweest en ook dat

Ao Pass„o aande Edele Heeren Gouverneur

twee en een haeve maand randsoen meer

verstrekt is dande saesare welk eenen

ander dese vermindering helft veroorsaekt

Cordinair Ongelden

vermindert met ƒ1044: 8: 8: dese vermindering

Consterd dat anno pass:o maandrand„

soen van kaarsen en Clappus olij aen

de Ed: heer Gouverneur meer afgesch: is

ookdat denijst en buskruit desen Jare:

minder inprijs is Geweest daenwel

'voorgaende Jaer tesamende te vermindering

komt te canseeren

Exttraordinaris Ongelden

verminderd tot ƒ8639:7:— de reden

hier van is Eeerstelijk dat desereek:

anno pas Jado sware Lasten heeft moeten

dragen zomet de aen komst als voorstelang

vande E: E agtb: heer Gouverneur

Joannes Dernard en vervolgens

met het vertreck vande Ed: agtb: heer

Stephanus Versluijs

na