closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 11:' Janij A„o 1729

Siet Schaamd en wanneer sulx was voor

gekomen in eenburgerlijk persoondie

aende gemeene Societijt door sijn quade

Conduites vel aenstoot souden geven hoe

veel temeender dan inde personen van desz„

predikanten moet geremarqueert werden.

die de Ingeserenen met een goede leer en stigtelijk.

Leven moeten en behoorden voor te gaen

daarbenevens naar Indien werden gesonden

dende verdwaalde menschen tot god betheenen

en aan deselve denweg der saligheijd

te openbaren sovermenen dat dese 2 personen

wel een beeter Correctje hadden

gemeriteerd ter waerschouwinge

van andere inplaatse dat deselve alleen

maar in't haren dienst verlost en

balthazar Deemhorst en Petrus

Craan ter verpullinge van 2 gem plaatse

nadit Gouvernem: waren gesonden

en hadden wel verdiend omsonder qualiteijt

en gagie herwaerds tewesen gesonden

tot een voorbeeld van anderen 'twelk

in’t toekomende indusdanige

maniere door VE: zal moeten gepractis:d

werden omdaerdoor voor tekomlij

de Ergernissen die daer door veroorsaekt

werden

1

Seseeperse maniere van versoek

alhierwel wij veerhoopen willen dat ons

door den Capitain Reusd Harmanus

inden aenstaende diergelijke superbe

Laden ts aen den gouverneur en raad ter

en aenstotelijcke versoeken niet meer sullen

zijner ontslaginge gedaen en gem:t

tevoren komen zal Egter dit nevenstoende

bij hare missive van 23 maij

ons dienen tot een rigts noewomons daer

1725:' is ons seer irreverent voorgekomen

nainder tijd tereguleeren;

daerbrievens geconsidereert

synde ’t gesz: door VEbyhars mijssive

van 3:' februarij 1726 aenden gouverneur

en raad deses tjouvernemends over dit

subject waerby komen temelden

dat den Capitain monso Harmanus

ladenins door sijinstantig dog

ongerijind