closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina aerder den 11:' Junij A„o 1729.

soude over gegeven werden doo uit dese

gegeveconsideratien soo hebben met

veel genoegen gesien de attentje die de be„

diendens op Comp:s Laken hebben gehad

waerbij hopendeselve sullen Con„

mineeree

Jnvorige Jaren so hebben met veel reden en

geklaagd dat de respective Comptoiren

wiet wierden voorsien door VE van’t

benodigde by haer gevorderde Eijsschen

gedaen maar nu is ons ter contrarie

ontmoet bij de missive vande bediendens

van 28 aug:s 1725 dat eengemeendere

dranken als Gevorderd waren hadden ont„

„fangen sodat VE recommandeeren

hier insaniet temoeten differeren

maerditComptoirtjen nevens de verdere

onderhortgecomptoiren

en namate envolgens haar gevorderde

Eijsschen tevoorsien en tebesorgen

dat op deselve altijd syn bequamepensoren

om Comp: versondens haren ’s zijbaatwerk

off andere Laken van’t gebrekende

te kunnen chers tellen

wij hoopen dat de swareserfte indese

plaeds bereijds zal op gehouden weesen

En ijder een instaet gesteld oms ijn

functje nabehooren met veel gesondheijd

onder godes zeegen tekonnen en mogen

waernemen

Nog nader Extract uijt

voorm: missive onder damatenil

van

PAlembang

niet veel genoegen hebben wij wederom

gesien de veragtering deses Comptoirs

als onder ult:o aug:s 1724 er summa

van ƒ17150: 12: enonder ult:o aug:s 1725

ter summa van ƒ 18897:6:— sonder eenige

mentje daarbenevens Gemaakt te hebben

vandereedenen deser veragtering gelijk

sulx indemaniere bijde andere comptoiren

is gesteld 'twelk voor’t toekomende

ten aensien van dit Comptoir niet alleen

maan.