closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47

Van Amboina den 11:' Iunij A„o 1729

dat inplaats dereijse na ternaten te gewinnen

voorbij 'tland van arouw om de zind geraekt midsgrs:

heeft 'tschuitie met 2 man

nahet schuijtje met twee man verlooren

verlorke

veel zee de Sastres intgestaen en diverse malen

geanckerd tehebben Eijndelijk tot op 11:' graden

een is op rgt: 23 mumnitter

23 minutten zonder breete de Laatste

zonders: onder de crocod

eijl: ten ancker gecomen

maal onder de crocodils Eijlanden

tenanckier gekomen was alwaar een quartieren

en een mattroos die nevens nog 9:' man aende

wal om water tehalen gegaen waren

door de landvolkeren vermoord, en verscheijde

gequetot waren gevonden voords dat gesigde

bademtie den 23 maart Jongst leeden

met het begin vande oostelijke winden

de reijse van daer wederom ondernomen heeft

en op den 4:' april net gesand volk Excepto

en heeft

en daarop bescheijden Gesaghebber /:in een

seers tegtenstaat met drie sorrings onder de

kiel door in Vanda voorm:t tenhouw gebo

men was op desenarigt hebben wij:/ behalven

een parthij baaij planken op 'versoek der

Laatst gem:t ministers tot gerieff van dit

scheepje met onse Chaloup Bouro onder eenbriefje

Panckers

de dato 23 april na banda versonden twee anckers

als een uijt onsen voorraadwegens 933: lb:

en een van 1800 lb: welk laatst wij onder

uw ho: Ed:s welduijden van’t Jagt Castor en

Pollux