closeTerug naar inventaris

Transcriptie

49

Van Amboina den 11:' Junij 1729

hebben wij ingevolgs uw ho: Ed„s gegevene per„

missie ten eenemael van steen hegt en ter Ox

Laten op metselen de buijtenbrug van't Casteel

benevens de wambrijsen aendenoord hant vande an iederwambuijsen aende

noordkant van dewerst

Equipagje werfe Dog den Gouverneur

heeft tot Leetweesen moeten ontwaren uw ho:

Ed:s misnoegen weesens het verplaetsen Exenisweg:t verslaejden

van’t klockhuijs.

van het klickhuijs terplaetse, daerhet voor desen

heeft gestaeen, midsgrs: wegens het Extrueren

eener Fansse Braijj tusschende binnen e't op halen eenerfause

braie

gragt en de boewerken aan dewest. zuijd en noorder„

„kant des Casteels en alhoewel het Laaptste gem:

werk seerweijnige onbrosten verorsae kt nogte de

Lasten merckelijck vermeerderd heeft door dien

de kalk die daaraenot krapdenuur van' Caseels

gragt waerop de Jaguese Draije gesteld is door

de negorijen die het Iaar 1727 vande hougij syn gesuceerd

geworden voor niet is geleeverd so sal Egter den

Gouverneur inden aanstaande lat maken van dier gelijcke

fortificatje-werken men ageren bevoorens zijn

E: daartee ordre en permissje van uw hoEd„s

sal bekomen hebben

Ingelijken voegen hebben wij ookgehoorsaemst intrclnig van tpelanaet

tegens de depensen over bruijs„

opgevolgd uw ho: Edelh:s g’Eerde beveelen omtrent losten

het intrecken van het placcaat tegens de groote

depensens op de bruijlesten andere gastinalen

midsgaders