closeTerug naar inventaris

Transcriptie

duplicaat

57

Van Amboina den 20 maij 1729„

_

Batavia

Aan zijn Edelheijd den

Hoog Edelen, Heere

Mattheus de Haan

Gouverneur Generaal

Nevens d’ Edele Heeren

Raden van Neder Lands

India

Hoog Edele Erntfeste

Iot schip

Adelfland

Agtb: Manhafte wel

wijse Voorzienige dis

Creete en Seer Genereuse

Heeren:

niet tegenstaende alles in gereeedheijd gebragt was om

de fluijt Delfland ingevolge uw ho: Ed:s seer g’Eerde

ordre vroegtijds of uijterlijk den 16:' deser over Ia„

vaas oostcust na Batavia telaten vertrecken

soo te tbenEgten de contrarie winden niet willen

toelaten dien boden Eerder als dato deses tekomen

versenden endit ingeselschap van’t Jagt

Castoven Pollux in het welke wij onsen Loberen

nagelragst