closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Ambon den 20:' Maij A„o 1729

38

na gehoogst van 14550 6haren hebben doen afschepen

gaande voords bij dese accassje tot uw ho: Ed:s over soda„

nige duplicaet papieren als bij het hier nevens

Leggende Register bekendstaan waarom wen

ons gedragen

waermede

Hog Edele Erntfeste agtb: manhafte

welwijse voorsienige discreete

en seer genereuse Heeren

nadat uw ho: Ed:s ilens tre personen en regeering

in Godes veylige hoede bevolee te hebben met

eens eer diepe Eeraiddigheijd blijven /onderstond/

uw hoog Edelens /Lager/ seer oodmoedige

en getrouwe dienare /was Getekend)

J:s Bernard E d Haese I Schravelaer

C:s roell voordt J kleijn Astipel

J:n Jochemsz: /in margine/amboina

in't Castel victoria den 20 maij A„o 1729