closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Tops: ƒ: 59

Van Amboina onder dato 20:' Maij 1729.

Samarang

Aan den E: E: Heer.

Willem Ter Smitten

oppercoopman en Gesaghebber

Jngort

Van Iavas„ Oostcust

Nevens den Raad Aldaar

E: Erntfeste, Manhafte

P„r : lij delfland

Wijse, voorsienige, discrete, Heer

en Vrunden

Ingevolge de g’eerde ordres der hooge Indiase

Regering wij thans over Iava na Batavia

vertrecken het fluijtschip delffland om bij VEl

tot het innemen van een lading rijst, dan wel

houtwerken te konnen g’emploijeert en

daar mede na Indias hoofdplaatse versonden te

111

werden.

waar mede wij uEE nevens ’s comp:s impor„

„tante ommeslag in godes veijlige hoedebevee„

„len, en na vrundelijke groete verblijven

/:onderstond:/ E E Erntfeste, manhafte, Wijse,

voorsienige, discrete heer en vrunden

(Lager:)