closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van E

Amboina onder dato 20 Maij 1729.

/:lager:/ VEE toegenege Vranden dienaren

/was getekent:/ I:s Bernard, E:s de Hase

ju

J:s Schravelaar Corn: Roell J:n P„

Oordt A:s Stiepel en J„n Kleijn /in margine:/

Amboina Victoria den 20:' Maij A:o 1739

/:onderstond:/ accordeerd //was getekent:/ C:l G„s kraus

secretaris

Ordre en Instructie

voor den Adsistent Pieter

Pik, den sergeant Harman

Baalman, en den soldaat

Ioseph: Sijffele staande thans

op haar vertrek na Loehoo, om.

sig aldaar in het Excerpieren

van Wildeboomen in ’s Comp:s

Zagoebosch daar na te Reguleeren

Aangesient wij op den 18:' deser in onsen rade

goedgevonden hebben onder het doen van

de Hongij een goede parthij correcorren na

s Comp:s Iagoebosschen tesenden om deselve

vandewilde en schadelijke bomen tesuij„

„veren mitsgaders om dit werk soo

veel te ijveriger te doen voortgang neemen

bij