closeTerug naar inventaris

Transcriptie

b

Van Amboina onder dato 20 Maij 1729

bij ijder detachement te voegen een adsiotent

een sergeant, en een soldaat so sult ul. als

tot desen Expeditie, Expres gecommitteerd.

sijnde, de navolgende pointen en ordres

naauwkeurig te observeeren en na te

komen.

2.

Tot het verrigten van voormelte extirpati

sijn geprojecteerd 5. stux Correcorren

namentlijk van de ingorijen Waij, Caijteto,

Hitoelamma, Porto en Ceijt met dewelke

uL uijt de Laijbaij direct na soehoe verult

hebben te stevenen, en aldaar g’arriveert

sijnde, aan den aldaar geposteerd: leggende serg„t.

Jacob Iacobsz: us commissie bekend maken.

3

Ban daar sult ul soo spoedig als het moo„

„gelijk is wederom moeten voort scheppen.

tot voorde dousson Lahat en aldaar de

correcorreus hoofden bij den andere doen

komen, de manschap en bijlenordentelijk

verdeelen, en dagelijx op ider Correcorri„

niet meer als ten hoogsten 10 â 12: man

blijven om op deselve tepassen

4: