closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

Amboina onder dato 20 mai 1729

4.

vervolgens sult ul niet gementioneerde

manschap met bijlen en parrings wel

persien, nevens s comp:s inlandse boschwagt.

na het meermelte Zagoebosch, ordentelijk

marcheeren, en daar komende d Inlanderen

wel Expresselijk belasten de zagoebomen

so veel moogelijk voor schade te bevrijden

en dewelde d:os dit sonder nadeel aan de goede.

bomen te doen niet konnen omgeveld wor„

den rondom wel teschillen debijlen nn.

5.

Ent aangesien, de traagen luijheijt der

Inlanderen ijder een welbekend is, soosult

ul door ordentelijke middelen deselve tot den

arbeijd na vermoogen Camineeren en aan„

pressen, en haar lieden anders niet als na

verloop van I. of 8. Etmalen een vrijen

dag, om uijt te rusten vergunnen

. 6.

gelijk VE, dan, ook naauwkeurig diend te

vigileeren tegens het Claudestine om

verkappen en pockelen van Lagobonien

waar toe de Inlanderen bij diergelijke

occasien.