closeTerug naar inventaris

Transcriptie

83

Van Amboina onder dato 20 mai 1729

occasien, seer genegen zijn ende gepockelde.

Zagoe inhare correcorren roeten te verbergen,

ofwet 's nagts en bij ontijden met prauwen

eeders te vervoeren

½

van de omgevelde wildeboomen moeten door

de correcorresvolkeren die niet onder dit

hoofd Comptoir gehooren pallissaden gekapt

en door deselve op de correcorren van dit hoofd

casteel gebragt worden, welke laatste

dan gehouden zullen wesen, dese houtwerken

in soodaniger quantiteijt als sij gevoegelijk

konren stuiven herwaarts overtevoeren.

8.

Savannds vanden arbeijd gekomen sijnde weter

en wel principaal den adsistent Pieter

Pick, distinctelijk moeten aantekenen

het getalder wildeboomen

die 's daagst

geschilt

door idert correcorres volk„ gebrand en met

bijlen omgeveld sijn

9.

sullende voorts de meermelte Extiripati

moeten duuren tot tijd en wijlen ul onse

ordres tot het Eijndigen van deselve sult

hebben

g