closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 20 Maij 1729

hebben ontfangen; wanneer dan de correcor„

„ren, die onder dit hoofd casteel niet gehooren

direct na hare negorijen konnen werden

gedepecheerd sonder datse dese hoofdplaatse be„

„hoeven aan te doen

10.

Eijndelijk hebben wij VE: gesamentlijk te

recommandeeren, selvs de noodige toesigt

op den arbeijd der manssenaijers bij tourbeur

„ten soodanig teneemen; dat altoos en

dagelijx twee van VE: bij de Inlanderen in't

bosch sijn en dederde, ondertusschen een dag„

uijtruste en tebesorgen, dat alles met de

vereijschte vigilantie en trouwe mag verrigt

„heeden

nen ende onordentelijkerfijd geredresseerd

werden

11.

het hier voorenstaande dan behelsende het geene

wij noodig geoordeelt hebben it tot ordre

en narigt te moeten voorschrijven; zoo werd

het verdere aan us voorsigtigheijden

goed beleijd gedefereerd en gelaten sullende

ul moeten bedagt wesen bij uL te rug

komste ons tedienen van behoorlijk en

schriftelijk.

9