closeTerug naar inventaris

Transcriptie

98

Van Amboina onder dato 20 maij 1729

schriftelijk rapport

waar mede godebevoolen /onderstond:/ VD

Vrund /was getekend:/ Johannes Bernard

/tersydenstond/ Amboina Piccoria den 20:' 8ber: 1728

/:lager:/ accordeert /en getekent:/ C: J„s Craus

Ordreen Instructie

voor den Adsistent Jan

Dias, den sergeant Iacob

Knotter enden soldaat

W=m W: Hagelsteijn staan„

„de thans op haar vertrek

na de Politicus om sig

aldaar in het Extirpeeren

Jan Wilde boomen in’s Comp:s

buijten Bosch daar na te

Reguleeren

4637

1.

Aangesien wij op den 18:' deser in onsen

rade goedgevonden hebben onderlet doen

van de Bongij een goede parthij Correcorren

na ’s Comp:s Zagoebossen tesenden, om de„

„selve van dewilde en schadelijke bomen

tesuijveren, mitsgaders om dit werk

so.