closeTerug naar inventaris

Transcriptie

D

Van Amboina onder dato 20 maij 1729

soo veel te ijveriger te doen voortgaang

nemen bij ider detachement, tevoegen

een Sennist een sergeant en een soldaat:

zoo zult na als tot dese Expeditie expres

gecommitteerd sijnde de navolgende poinc

„ten en ordres naruw keurig hebben te

observeeren en nate komen

2.—

tot het verrigten van voorm=te Expeditie

sijn geprojecterd 4. stux correcorren nament

„lijk van Caijbobbo, Lang Wackal en negorij

Lima met dewelken L: uijt de Laij baaij

direct na de poelo ticus sult hebben testevenen

en aldaar gearriveerd sijnde aan den aldaar

geposterd leggende Corpor:s dirk Vink

uE commissie bekend maken

3

Voorts de correcorreus hoofden bij

den anderen doen komen de maneckapp

en bijlen ordentelijk verdeelen en dagelijx

op ijder Correcorre niet meer als ten

Hoogsten 10 â 12: man laten blijven om

op deselve tepassen.

4: