closeTerug naar inventaris

Transcriptie

97

Van Amboina danden dato 20 maij 1729

4.

vervolgens sult vL net gementioneerde

manschap met bijlen en Parrangs wel

versien nevens ’s Comp:s inlandse bosch

wagters na het meermelte Zagoebosch

ordentelijk marcheeren, daar komende de

inlanderen wel Expresselijk belasten

de Zagdeboomen soo veel mogelijk voor

schade te bevrijden en dewilde ditos die sonder

nadeel aande goede boomen te doen niet kon„

„nen omgeveld werden rond-om wel te

schillen, de bijlen daar in tesetten en tebranden.

ƒ 11.5.„

En aangesien detraag en luijheijd der Inlan„

„deren ijder een wel bekend is so zult VL

door ordentelijke middelen deselve tot den

arbeyd na vermoogen amimeeren en aan„

perssen en haarl:n anders niet als na

verloop van 7 of 8. dagen a fchimalen

een vrijen dag om uijt terusen vergunnen:

6.

gelijk na dan ook naauwkeurig diend

1

te vigileeren tegeng het clandestine onver„

„kappen en pockelen van Zagoe boomen

:

waar