closeTerug naar inventaris

Transcriptie

D:

Van Amboina onder dato 20 maij 1729

waartoe d’ Inlanderen bij diergelijke occasien,

seer genegen sijn, ende gepockelde Lagoe

binnen in hare correcorren weten teverbergen

ofwel 's nagts en bij ontijden met praauwen

elders te vervoeren

7.

vande omgevelde wildeboomen moeten

door de correcorres volkeren, die niet onder„

dit hoofd comptoir behoren pallissaden ge„

„kapt en door deselve op de correcorren

van dit hoofd castel gebragt werden wel

laatste dan gehouden sullen wesen deselve

houtwerken insoodaniger quantiteijt

als sij gevoeglijk konnen stuuwen herwaard

over tevoeren

8.

savonds vanden arbeijd gekomen zijnde

sult ul en wel principaal den adsistent

Pandias distimtelijk moeten aantekenen

het getalder wilde boomen die 's daags

door ijder corcorres volk geschild, gebrand

en met bijlen omgeveld sijn

9„

Zullende voorts de meermelte Extiapatie

moeten.