closeTerug naar inventaris

Transcriptie

del

69

Van Amboina onder dato 5 mayj 1729

moeten duijren tot tijd en wijle VE onse ordres

tot het Eijndigen van deselve zult hebben ontfangen

wanneer dande Corcorren die onder dit hoofd Castel

niet gehooren direct na haar negorijen konnen

werden gedepechierd sonder datse dese hoofdplaetse

behoeven aen tedoen,

10.

Eijndelijk hebben wij UE: gesamend lijde tere Com„

mandeeren selfs de nodige toesigt op den aerbeijd

der massenaijers bij tourbeuren sodanig te

nemen dat altoos en dagelijx twee van VE:

bi de Inlanderen Imtbosch, Zijen ende 3„e onder„

tusschen, eendag uijt ruste en tebesorgen

dat alles met de verEijste vigilantie en trouwe

mag verrigt ende onordentelijkheeden geredresseerd

werden

11.

het hier vorenstaende dan beheefende het geene

wij nodig g’oordelt hebben VE: tot ordre

en narigt temoeten voorschrijven soo werd

het verdere aan VE: voorsigtigheijd en goed

beleijd gedefereerd engelaten zullende

VL moeten. bedagt wesen bij VE: terug

komste ons tedienen van behoorlijk en.

schriftelijk rapport

waermede gode bevoelee (onderstond) Errund

/was Getekent:/ Johannes Bernard / en er zijde stond)

Amboina victoria den 20 8ber: 1728/ accord:r / getek:t/

C G Chraus.