closeTerug naar inventaris

Transcriptie

70

Van Amboina onder dato 20 may 1729

om 12 uren van locho vertracken van waar

eerst op

smorgens ongevaer ten 9:' uuren in de negorij As dingsdag den 23:' 9ber:

Paloeloe quamen ten ancker van waer een

halff Elff weder vertrocken en vervoegens de wal

Lang scheverpende sosijn we des nagtbom 2uuren

ter rheede amboina behouden komen te

arriveeren

waermede Eijndigende onder dat VE agtb indes

edigting genoegens al gelieven te nemen

jnwelk vertrouwen wij teeds met die prespect

terblijven (onderstond:) Edele agtb heer Couv:

(:lage uw Edele agtb Getrouwe dienaren

was Getekend:) Pik en Jan

Harman Baalman nevens JosepE

Cijffle (terzyde) overgeleeverd den 26 novemb:r

N 17 2pa:/was Getekent/ C G Chraus

secretaris

Vagregister bij

frama van Rapport

gehouden en overgele„

berd door ons onder„

-01„8

gesz: den adsistent

Jan