closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 20 mayj 1729

Jan dias den sergeant Ja„

cob knotter en den soed„t

Willem W: Hagelstijn aan

den Ed: agtbare Heer

Johannes Bernaro

Gouverneur en Directeur

deser provincie Amboina

met den resorte van dien

wegens onse Commissie, bestaende

in’t omvellen en vorbranden

der seer schadelijke houtbomen

in ’s Comp:s Lagoebosschen

tot Poeloetikoes aan den:

kant van Ceram

Ed: Agtb: Heer Gouveneur

woensdag den 20 8ber savonds ontrent 6 uuren zijn wij in opvolg„

ginge van uEdele agtb: g’eerde ordre met 4 correcornen

als Caijbobo negrijlima Wackal en Ciang

van hila langs dewal tot aande negorij lima

van waer wij overstaken regt door nadehoek van

Chial en alwaar door swarestroom genoodz:

tot

zijnde agter deselve tenankek gekomen, op

danderdag 21 d:o Smorgens met lauure van dendag onder zeijl

na Poloetibioes alwaer 'savonds omtrent

8: uuren behouden arriveerde

vrijdag