closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

77

Van

Amboona onder dato 20 maij 1729

inde morgenstond hebben wij onse Commissie aan vrijdag den 22„e d:o

een aldaer geposteerden Corparael Dirk

omk. bekend Gemaekt en opstonds de Coord„

corre: hoofden bijden anderen doen comen

nagewoonte deverEysche te ordres hebben gegeven

in het verdeeling der volckeren en bijlen gelijkhier

onder gespecificeerd staat vervolgens met het

strippen derselver in het maken derstelen den

heelendag door gebragt.

manschap in't natbos resterende op bijlen aanden

gene„

gen netoes gecommand: decorcor cortor

als mede volgens dE

opgewevand

corcorshoofden

Caijbobo

50

40

10

40

Negerij Lama

60

50

10

50

5

liang

37

45

8

37

Wachal

38

30 8 30.

157

193

36 157

resorterende bijlen - - 30

facit - - 170

Ende moogenstond vereggen geligt hebbende Saturdag 23 d:o

schappende met den soed:t Wllem Jansz: kam

nadeplaats assang gen:t alwaer wij ongevaer

8'uren onberden begaven ons opstonds aen ’t mar„

cherensmet de gecommandeerde volkeren met

bijlen en parrings versien beenevens een bovengen:t

zoldaet