closeTerug naar inventaris

Transcriptie

do

den 24. d„o

Sondag

25

maendag

26

dingsdag

27

woensdag

28

donderdag

29

vrijdag

Saturdag

30

Sondag

31

Caijbobo

Negrij lima

Maccal

Liang

Van Ambarna onder dato 2 uai: 1739.

zoed:t midsgrs: ’s Comp:s inlandse boschwagters

na’t perbx Htaijlaboe alwaarcomende deinlan„

deren welscherpelijk gelast de Zagoevomen zoo

veel mogelijk schade te bevrijden, endewilde

boomen die buijten dien niet konden ongeveld

worden rondom wel teschillen ende bijlee daer

in tesetten en vervolgens tebranden tusschenligt

en donckerbegaven wij ons met den anderen

weder aenstrand en hebben niet gemancqueert

de volkeren den aerbeijd na uijtter te vermogen

aanbevolen,

aenden aerbeijd gecontinueert

als biven

desen dag in't rust en insgelijx met voors: perk

Haijlaloe gedane werk gekregen hebbende

en van wilde hout bomen Gesuijvert

zijnde zoo bestaet derselver in't geroeijde.

_o

d„ volgens Gehoudene kerfstocken ex„

cepto de parrings ieenquantiteijt als.

zo geschede, gebrande als met

bijlen omgeveede houtbomen

901

922

937

593

tesamen

2853

maindag

al

E

a

.

2.

tuure