closeTerug naar inventaris

Transcriptie

79

Van Amboona onder dato 20 marij 1729

hebben wij het nevens leggend perko gen:t kaijnama maendag den 1:' 9ber:

aangetast met expresse ordre als voren

aanden aerbijd gecontinueerd

dingsdag„

8 d:o

ad Idem

woensdag„

3 _o

donderdag„

4 _o

heden smorgens na gissing ten 8 uuren

een inlander uijt de Corcorre van de negorij

Caijbobo namens Samuel Lapoerob welke

doorschielijk ziekte gequelt zijnde sig

daer mede is komen te overlijden en 'sager„

middags aandewal gebragt hebbende en tenaerde

bestellen

des middags na gissing ten 12 uurenarriveerde

alhier per orembaij den Corporaal van Pol„

loetikoes en retourneerde des avonds om

10

1

uuren

aenden aerbeijd

vrijdag 5 do

Saturdag„ 6 do

een vrijendag vergunt

Sondag

7 _:o

aenden aerbeijd als vooren

maendag„ 8 d:o

heden alhibeelt alhier den gem: corporaal

Dirk vink p:r praauw omtrent 10:' uuren

s morgens en vertrekt des avonds om seven

tuuren

dingsdag