closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 20 marij 1739

dingsdag den 9 d:o

woensdag

10.„

aenvoors aerbeijd

donderdag

11

vrijdag

12

Zaturdag

13

1

14

Sondag

:

15 ¾

maendag

„. 16

dingsdag

woensdag

17„

ad Jaga

donderdag

18„

vrijdag

19

Zaturdag

20

heden savonds na gissing ten 6:' uuren een

massenaijer op deorrecorre van Waccal

namens zabant aan de persie is komen te

overlijden;

een vrijendaopvergundt

Sondag den 21 d:o

heden 'sagtermiddagp om 5 uuren tlijksan

gem: Jabrut aan dewalgebragt als voren

den aerbeijd als even

maendag 22„

savonds ongevaer ten Tuuren quam een

dingsdag 23„'

Corporael en verthoond ons een missive

van den Commandant Zergernt Jacob Jacobsz

aldus Leijdende

Poeloeticus

aanden geposteerden

Coop:l dirk vink aldaer

door ordre van onse gebiedende Edele agtb: heer

Gouverneur aenden aldaer zijnde adsistnt

en zergeant te waarschouwen dat zy van

dit Jaer ontslagen zijn wegens de hout

Cappenij