closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 24. September 1729

alleen dejongge en Eerst tevoorschijn komende vrugten

inbladeren doen schieten maar ook denagelen die al

reets Geset waaren vande bomen doenvallen waer vande

Comptoiren hila, en larique wel het meeste gevoel

gehad hebben, egter hebbende inlanderen niet tegen„

„staande dese De sastres nog opgegeven een quantiteijt

op gave der aenstaendeleve, van 473000 ponden off 6haren 860 dewelke zyvermenen

prantie der specerijen

terschaal te zullen konnen brengen en dit in navol„

„gender voegen

opgave van 't aanstaande Nagel Gewasch

dit Iaar A„o passado dit Iaer meer

138

154 bh: 16: bl:

1. bh:

'thoofdCasdel

463¼

521: 57¼

Sapardua.

hila.

12:

167: 16.—: 151—

.

haroeko.

larique.

6:„: —½

Summa Bh„s 860: br: 95¼ bl: 764¼

verwagting van een grotere

wij willen hoopen dat de leverantie groter zal wesen

Leveractie

als de opgave, en voornamentlijk aan dit hoofd Casteel

miesgrs: op Saparoua en larique nog moetenwijhier

noteeren, dat veele vande inlanderen een Extraord:

onsmdeijden iverde winlanderen

moeijte omtrent de nieuwe aanplanting hebben g’adhi„

en omtrent d'rieuwe aan„

„planting

„beerd en beerveele boomen diese in het ontoegankelijkste

vande bosseen hebben weeten op versoeken en die well

van