closeTerug naar inventaris

Transcriptie

127

Van Amboina Den 24„e September A„o 1729.

van een mans hoogte Syn met wortel en aarde hebben

uijt gegraven endusdanig inhare Doussons verhet

zoodat deselve oogenschijnelijk binnen korten Iaren

sullen staan vrugten te geven en het getal der vrugt dra„

„gende boomen merkelijk vermeerderen

_„o

Intusschen Sijn desen Iare op bouro volgens hier nevens„

Leggende annotitie uijt geroeijd, een quantiteijt

Extirpatie derspecerij

van 60: vrugtdragende 157: halff wassene en 146 Ionge

bomen op de ongepermitt:s

plaatsen

gevolgelijk in’t geheel 363 P„s note en 2 nagelboomen,

voords geduurende de Expeditie op de papoeze roovers door

den manipesen Sergeant Commandant op cerams

cust op het gebergte waraloeatta 4 volwassene en

42 middelbare notebomen behalven een groote

meenigte spruijtief —;

uijt het rapport van 31 aug„s door den opsiender

over de sappanht en coffij Culture Iacob knotter blegtestaat der coffij en

10

sappan culture

overgegeven en hierbij gevoegd sal uw hoog Ed:s komen

teblijcken den generaelen staat der Coffijbomen op de

principaals ten plaatsen deses Gouvernemend opdespecerij Comptiien

teweten op de nagel=Comptoiren Synd het getal derselve

getal der Coffijens appan„

thans niet grooten als 28153 p:s vrugtdragende en

bomen

6275 Ionge aangeplante, midsgrs: dat der sappan

boomen eenelijck 1646 P„s zullende den opneem den

selve op uhampa en bouro andemaand van october mede

behoorlijck verrigt endeinlanders volgens

uw