closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 24:' September A„o 1729

den oudenpagter op siijnverboek en wijl hij door geneargu„

„menten te persnaderen was nog voor drie Iaare tepagten

voor een jaar telaten continueeren voor deselfde

prijs als hy dienpagt bevoorens tgehad heeft zijnde dit het

eenigste Expedient geweest dat wij daar omtrent

ten meesten intrest vand’ EComp: hebben konnen bij

dehand neemen en twijffelen niet of uw hoog Edelens

sullen dit ons Gedoente geliever in teschicken

de hier boven gem: bazaar penn: hebben wij door gecom„

de bazaarpenn: syn ni's Comp:s

„mitteerdens in Cassalaten tellen, aangesien thans

Cossa geteld

uijt deselve niet alleen de Extructie vande

Bazaar maer ook van divese bruggen enstegen

dienebetaald te werden synde het eerst gem:

gebouw alreeds zoo goed als voltooijd en

denieuwe bazaan iesserk

alle de pilanen vansteen sterk en suffisant

en suffisant opgebouwd

op gemetseld ook de hout werken die daar toe„

gerequireerd werden op het Suijnigste aanbesteed

enwel geleverd; zodat wij moeten onderstellen

dat dit gebouw veele Iaaren sal, konnens 't aan

zonder dat de EComp„s ijets van belang daar aan sal

behoeven te herstellen,

hat de andere reparatien aan’sComp:s gebouwen concen„

Dereparatien van'tso

„neerd Sosijn wijthans daarmede soo verre geadvanceerd

gebouwen sijn voort groootste

gedeelte gedann

dat alles wat daar nog aanhaperd gemackelijk

binnen