closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina den 24„e September A„o 1729

De Patchallang de Zeeworm is van alles

welvensien en demand net

't onderstuurman

t bootsman en

13 gemeene koppen

is tesamen zijnde voorts: gewapend met

8 p„s regtlopende bassen

Camer d„o

6

4

„Camers tot deselve

18:

midsgrs: hand geweir en am„

munitie na behooren

Na de gouvernementen van banda Ternaten en

Maccasser hebben wij 'tsederd: de maand 7ber: A„o pass„o

tot ultimo Augustus Jongstleeden gezonden en

1

vandaar wederom ontfangen devolgende goederen

en behoeftigheden Na Banda:

Per De Chaloup De Bierkan

met een brief van 11„e October

100 p:s d=ms baijeplaiknen

50 1.-.

200 korte baije ribben en

20 bosschen pannelatten

P„r ree des gem: Chaloup onder geleijd briefje van

13„e' November

100 l „s d=ms baijeplanken

los

50 1—

200 korte baije ribben

20 bosser pannelatten

15. afbuijt swalpen

Per de Chaloup van den Ambons

burger Capiteijn Jsaac Enko met

schrijvens