closeTerug naar inventaris

Transcriptie

199

Van Amboina Den 24„e September 1729

schrijvens van 28 Februarij

10000 Ionge Coffijboomtjes

P: onse Chaloup Bourd met missive

van 23„e April

200 p„s 1 d=ms bapijeplancken

100 ½

300 kort baijre nibben

30 bossenpanlatten

24 har tebeest vellen hierbereijd

10000 P„s c offijplanties en

2 ankers ten dienste van't Iagtje shooter oog

Na Ternaten

P„m onze Chaloup De Coffijthuijn met een

Brieff dan 4„e Iunij

132 p:s d=ms baijeplancken

15000 mopsteenen 3

10000. dakpannen

P„r den ambons burger Capit„n Cruijpenning

met schrijvens van 16„' Iunij

in

68 p„s 12 d=t baijeplancken

N na Maccassar

O de Chaloup van opgedagten onsen nederlands burger

Capitair Jacob„s Constantien Cruipenning

en onder geleijde van een briefje van 5„e 8ber„

des gepasseerden Iaars.

ins

150 P„s 1d=o boijeplanken en

100 lb: garioffel nagelen

met