closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d

Amboina den 24 September 1729

Jan

Het de Chaloup van den Macassaars burger

Pieter Gallois volgens schrijvens van 19. aug„s

Jongstl:

80 lb: garioffel nagelen

De ontfangene Goederen van voorenstaande drie

aanwijsinge der ontfangen

oosterse Gouvernementen zynde denavolgende

goederenb: de buijten gou„

vernementen

Van Banda

P„r De Bierkan op den 37 october alhier

aangebragt met een brieff van 30„' September

bevorens

4 1/25 picols wax

P„ro Chinees Vaartuijg, met Missive van 11„en xber:

op den 19„' daar aan ontfangen

10

5125 picoels wax

van Ternaten

P„r den Ambons Burger Abraham De

Rooij benevens een brieff van 1:' September

vervolgden ontfangene goe„

„deren

Nassado op den 27:' D„o uijtgeleverd

A„o

1000 kannen clappus oli

N„ onze Chaloup de Reelman met schrijvens

van 20„' September den 14 8ber: alhier aangebragt

5 vanloekoe nade culas gevlugte gecon„

denmeerdens

P„s De Chaloup de Coffij thuijn met een brieff

van 20 Iuly den 2 deser ontfangen

15 lastenpadr

van