closeTerug naar inventaris

Transcriptie

159

Van Amboina Den 24 September A„o 1739

houden wanneer dainde militairen van’t garnisoen ctie bydag te

mogenhouden

mede meekerke konnen verscheijnen, en het getal

den toe hoorderen vermeerderen het welke an„

„ders savonds mede niet welkoude geschieden

den Eerw: praedikant Philippus Capelle hebben

wij volgens het reeds geadviseerde bij onse onderdanige mis denpredikant

philupus capelle

v: Surry sorrij na dit

sive van 25 September Ao passado op den 26„e Iuij bevorens

hoofd Casteel

weder omberiepen

nabirrij Sorrij beroepen om'twoord des heeren aan de Christe„

„lijke gemeente aldaer teverkondigen enwijflatteerden ons

met de hoop datsijn Eerw: weegens desselfs vroomstigtelijk

en voorbeeldelijk Leven en bijsonderen ijper mijnberden

godes kerke aldaar niet wijnig soude opbauwen voorna„

mendlijk wijl wijbehalven sijnde voorn: qualiteijten sa„

„gen dat denselve nog aan dit hoofd Casteel sindesigseer

naarstig appliceerde tot het aanleenen dermaleijdse

tale waarin hij vandag tot dag merkelyk vorderde en

allang voorsijn vertrek nabirrij Iorrij alreedszo

verre geadvanceerd was dat hy op de kerkelyke visiten

de catechisatie der leedenaten op de buyten

Comptoiren selffs en sonder ijemandsbehulpkon„

de verrigten dog tegen onse verwagting wierd aan

den heer gouverneur terhand Gesteld een Extract

uijthaar Eerw:s resolutie van 125 Iulx

Jongstleeden