closeTerug naar inventaris

Transcriptie

169

Van Ambon den 24„e September A„o 1724

Door den EE: agtb: heer gouverneur Johannes bernard geteld

om aan carel reijnard vrijburgen coopman

weder weder uijtgekeert te worden

rd„s

800

. .

E: opper Coopman Elias de haeze geteld om aan meIuff:

vanafressaart wedue wijlen den onder Coopman david

Sommans.

125

en als even geteld om aanden vrijburger Coopman

Ioanhegers en boekhouder Iacob Sommans uijtgekeert

400

oferworden

Coopman en fissaal m:r Cornelis roellgeteldom

aan den EE: oppercoopman fredrik Iuliuscoijet

en vrijburger Coopman 'Taanhilgers uijt„

600

gekeert te worden

Coopman Tanvanoordt geteld om aan d' Eopper Coopm:

fredrik Iulius Caijet en vrijb urger coopm: Samuel

300:

dewigtman uijtgekeerd te worden

onderCoopman en secretars van politie Christoffel godlog

krans geteld om aan den manhaften inlands Capi„

tain Zacharias butang tot batavia weder uijt„

277

gekeerd teworden

en als even geteld om aen den vrijburger coopm: claude

150

de chin uijtgekeert teworden

boekhouder hendrik Zmuijser geteld om aan meIuff:

heleria rembrants weduwe wijlen den onder„

Coopman dirk Zmuijser weder uijtgekeerd

96

tewerden

onder Chirurgijn fransotto meijer geteldam

aanIan Pamuel gunter vrijburger coopm:

50

uijtgekeert te worden

Somma Rd„s 2798

met de thans vertreckende Chaloup den agelboom 1630. p:s paarlemoerschulpen

werden overgesonden ten preuve

neemen wijdevrijheijd uw hoog Ed„s toetesenden 1630

p„s paanlemoer Schulpen, dewelke den heer gouverneur

tsedert syn aanweesen alhier vergadert, en voor

't grootste gedeelte van mampa gekreegen heeft

bij aldien nu deselve vande regte soort en grote

mogten