closeTerug naar inventaris

Transcriptie

183

Van Amboina onder dato 24 7ber: anno 1729

Woensdag den 18:' maij dien gehelendag ende daar aenvolgende

nagt geduurig door tot

Donderdag den 19:' d:o inde morgenstont ongevaar

en vijff uuren, wierpen wij voor hotte ons daeg

vervolgens door kruijsten wij allerweegen

die hier omtrent bevindelijke rivier en kamihal

„lat uan kitsjil egter rencontreerden niet

met al hiernaast vervolgende ik mij met den orangkaaij

Capauw van loehol inde negorij om eenige tijding

betreffende de papoeen aldaar te verneemen, wanneer

dan bij absentie vanden orangkaij deser negorij

een van desselfs oudsten gen„t maij=nene aen ons

ter kennis tebragten, als dat twee dagen van

„corre

onse arrivement aldaar eenpapoese Corr bij

haarl: geweest Eerg kort daar aen was

vertrocken en geloofde hij deselve inwijnig dagen

zoude wederom komen vermids wij nu omtrent

dese papoese sweuvers wijders niet kostenop doen

zoo tigtelen wi ons dreg enkeerden weederom

naar Hatteling niet verre vandese plaets

kwaam

Vrijdag den 20 d„o de tweedes tem ganse by mijn

aenboord met tijdinge als dat gisteren

zijnde 19:' maij een romassaolse corren

bij haarl: