closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en ae

Van Amboina onder dato 24. 7ber: A:o 729

haarl: was terheede gekomen en kort daar

aanvertrocken onderverseekering dat deselve

sauwaij wilde nemen dierhalven wij son

t'Eer alsiek te aprkeren regt door naer laast gem:

4

haaren cours direct naar Totkeli naauwklurig

o overstaaken wanneer

wij bevoorens de Rivieren

van Bessi en Tolcksaij

door kruijsten maer niets ontmoeteden

hierop arriveerde wij

Saturdag den 21 maij S morgens ongevoer

ses uuren tot Zawan voorn:t edog nietster„

werelt alhier ontwaerende liet ik

Sondag den 22 d„o ongevaar de keck half elff

uuren inde voornagt wederom d' dreg Ligten

en vervolgden onse Cours tot dat wij

Maandag den 23 v„o 'S morgens ten negen

uuren tot tolkseij aankwaemen, hiernaast

door kruijsten wij dienselfden dog wederon

heen en weder allelangs Hatteling gelegene

rivieren omtesien ofmen de opgem: romas saal

„se Corre Corrie niet zoude kunnen ontwaeren

maardat wij de geheele ragt net alle vlyt

hadden nagespeurt en niets kunnen opdoen

zijn wijwedelom terug gekeert en

Dingsdag den 24 bij toekseij voorn:t ten

anker gekomen, alhier verscheenen

deorang tonas deeser negorij namens

tabibis en tsjiabe met berigt inlangen tijt vande

dikgem: