closeTerug naar inventaris

Transcriptie

185

Van Jambij onder dato 24 September A„o 1729

dik gem: papoeeen geene tijding vernoomen te

hebben hierpp ben

Woensdag den 25 D„o 'savonds weederom van deese

negorij vertrocken

Donderdag den 26 kwaamen wij bij depollo

toedjoe en na dat wij deese Eijlanden rondom

hier hadden doorgekruijst en niet niet al ontmoet

zyn wij verders naar paha overgestoeken

alhier niets ontwaarende schepen wij geduurig

voort tot dat wij

Vrijdag den 27 maij inde morgenstontonge„

vaer tenvijff uuren tot Coehoe ons dregh

wierpen alhier vertoefde wij dien geheelen

dagh wanneer den radja vanCatiea en die van

Batonama 'tgebergte afquaamen inde voor

nogt ongevaer elf uuren hebben wij ons dreg

geligt en sijn vervolgens

Sondag den 29e d„o tegens den middag tot

maloan gearriveert

1

d„o d„o Savonds omtrent acht uuren tot Cakaaijla

T' anderendaags daaraen zijnde;

Maandag den 30 D„o ber ikversegelt

van eenige gewapende mannen tot Cakaaijla

voornoemt aanwal gegaen en hebbe mij door

het Zagoubosch.