closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en ae

Van Amboina onder dato 24 7ber: A„o 1729

het Lagoubosch naar’t land Pannanoea begeeven

en boowijders door ’t water Panna nagebergte

Hatoerauwa hier naast is ons door een

radja lispela en electamet van hatoe poetti op

't gebergte Waraloeatta aangetoont vijer

volwassene en twee en veertig half wassende nooten

bomen met een menigte spruijtjes welke wij

gesameendlijk hebben gedestrueert en

Dingsdag den 31„e maij daar oen het voorm„te

gebergte afgeklommen

eEde Ed„o hebben wi sagtermiddags omtrent drie

uuren onsen cours naar nomali genomen alwaer

wij 's avones tenseven uuren ons dregh wier„

„pen

Woensdag den 1:' Iunij hebben, die van nomali van’t

gebergte afgehaalt en

e

0

Donderdag den 20„' 't geene verschil bij gelegt

’t welk eerlangs over die vande zak aaijlers aen een

vande nomalers haar slaven begane moord is

geresen nadese verrigting liet 'tdregh ligten

en begaf mij hier op wederom naarmanipa

Sondag den 5„e behouden alhier geretourneert

zonder t minste van meer gealligeerde pappoese

swervers vernomen te hebben

hier