closeTerug naar inventaris

Transcriptie

187

Van Jambij onder dato 24 7ber: A„o 1729

dier mede verblijve, met een onderdanige ontsag

(:onderstond:) Edele Erntfeste Agtbare

Manhafte wijse, voorsienige Discrete

en zeer genereuse Heer /Lager/ UE: E:

agtb: onderdanigste en trouw gehoor„

„Saamste Dierhaar (:en was Getekent:)

Jan Hendrik Knon (:in margine:)

Ranipa Wantrouw den 7 Iunij A„o 1729 /onders: /antnd:t/

(:was Getekend) C. G Craus Secrep„s

2

Amboina

Aan den wel Edelen Agtb: Heer

Johannes Bernard

Gouverneur en Directeur

deser Provincie

Wel Edele Erntfeste agtb:

manh: wise voorsienige discrete

mi

en seer genereuse Heer

Den Zergiant van loehoe alhier aangecoomen

zijnde heeft mij toegetelt uijtsComp„s binnen

buijtenbosch