closeTerug naar inventaris

Transcriptie

15.e Iunij

Van Amboina, onderdato 27=e 7br

FJH2.

10.

lb: Sal armoniacq tot verthunning van Coper

„ettien

werk voor den baas Smit

Zefg

30

zijn so tot het lijmen van Deegen scheden voor ’t

1guarnisoen alhier rev„s buijten Comptoiren als

voor de boekbinders tot waarneemen

dien

„dertig

sijn dienst

8.

Cardaes garen totjet naijen van Cardaesen

agt

12

„rieme panie ise tot Cardoesen als schutbladen

twaalff

voor den

Custabel

150.

p„s maalden naijen van Cardoesen

„hondert vijfftig

6:

Coperes Jagel vorreen tot dagelijx gebruyk

sop

6

„: Reurs natjes

_o

set

40.

EE: aluin tot het suijveren van Salpoter

thien

6.

„arde wijnsteen„

Ses

1.

p„s Leere korlvellen

12

twaalff

10. houte manten

vaor deb„s kruijt„

thien

qakestot dagalijx

70.

haire Lift bla

den

gebruijk - liede

„twintig

smoleus

WO.

„houte ronde

twintig

12

Veegborstels

„twaalf

Za:

allen kooldoek

„twintig

swavel —d:o

25.

twintig

koppere tandhamers

Tas

Penrijs= Iuijg

§0.

niemen groot foormaat

apier

tagetentig

74

Kleen

„seventig

tot dagelijx gebruijk soo

3

boeken plauwe Clad

drie

sier aff op de buyten

Comptoiren

500

bossen schagten

vijffhondert

bladen roadpapier

50

„vifftig

30.

vellen haren parquement

„dertig

40.

p„s pennemessen

veentig

15. p„s