closeTerug naar inventaris

Transcriptie

llege

in

Van Amooina, onderdato 27=e 7er: 1742.

Eijsch van amboina van Jadan

Eerbiedig antwoord onde

specerijen, Coopmansz: en we

nevenstaande Eijsch

meer dewelke in dit Copendeiia

1742. sullen moeten besorgd

herw:s gesonden werde, te weten

Garioffel nagulen soo veel

Den gnsaam der nagulen dieker

schip Delfland batavia waards

van de beste soort kan werden

staan vervoert saan te werden

bestaat in desen jare in een gering„

quantitijt van 131 27 077

weggesonden buijten de indese

245 19/450 kh: en sal den ondergeteoke

sig wijders gedragen aan’t geen

Consumptie

in a„o pass„o daar van reets bij sijn

Eerbiedig antwoord besijde den

Eijkh verwelt heeft

Indigo van Arbon soo veel

Den insaam van dese verff

stoffe so van de Cust Hittoe als va

bekamen sal zijn

pouro staat in de maand 7br:

aanstaende overgesande te werden

Deg Eijscte 20 saelian ans gaan

Oleum Culiavang 20. lb: : Serg

vier nevens over met getshij

twintig ponden ter prenve,

Zelfland volgens het daar

van overgesaadene monster

en niet tegenstaande dese was

aldeen dese olij eoleum Corticur

hager man Cauleur is daerom

salse egter in deugt evenaren

Ligni Sassafias deselve is de

het voorsz: manster sijnde

de oliun Koelij Lawang ende

met hot overgaande monster

olium Cortiaun Ligne Sassa„

fras een en deselfde volij

over een komt sal men de

Eijschte quantitijt verwagten

Dese nevenstaands sal ma

Cafij van Emkoira.

1

Papercedeere, tot dat het

Pcus

Marlemaer

weder sal g’Eijscht moorden

gesautijte maernaguls

bbenhaut

Amboina Victoria den 1

Junij anno 1742.

/:was geteekend:/

G: V: B: V: Blokland.

E: