closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, van den 27:e 9br: „o 1742.

Nog Staat aan Wel gem: h: h: Edelens

over in een apart pacquet per de

Chaloup van den Macassaar burger

Johannes Iawaris over den weg

van Macassaar overgesanden te

werden, de volgende pappeeren

—.

L: A: Duplicaat van dit register

d„o missive vermeld sub N„o 1.

R:

d„o Eijsch van benrdigtheeden voor

6:

A„o 1743.

D: —d„s memorie der ware restruten ver„

meldstaande sub N„o 23.

E: E„s d„o der gedane reparatien aan

sComp:s vaartuijgen vermeld sub

N„o 24.

5: _„ potitie der alhier in Cassa getelde

gelden

66

9: Ed„s factuur en Cagnoessement van het

geladene in de Chalaup D„ Pda

anna.

H: d„s Confroutatie der Lasten en

2

„ensten van A„o 1742 vermeld

sub N„o 22

Amboina in't Casteel Victoria den 27.e 7ber: A„o 1742.

/:onderstond:/ accordeert /:geteekend:/ E:s Davids secretaris

batavia